Co firma musi zrobić, aby być zgodna z RODO?

Zatrudnij do tego zadania kompetentne osoby, które pokażą Tobie jak zrobić to w praktyce. Jesteśmy zespołem doświadczonych, kompetentnych i zmotywowanych ekspertów. Tworzymy stabilny interdyscyplinarny team.

Zajmując się w praktyce ochroną danych osobowych zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość oraz pełne wsparcie. Wspierając firmy z kilkunastu branż zdobyliśmy doświadczenie, które procentuje szybkimi, optymalnymi i zindywidualizowanymi wdrożeniami RODO. Wypracowaliśmy metodykę, która cechuje się bardzo prostymi procedurami oraz daje gwarancję pomyślnego przejścia kontroli.

Specjalizujemy się w obsłudze firm z sektora MŚP, których problemy, potrzeby, cele i możliwości są nam doskonale znane. Małe i średnie firmy stanowią gros naszych klientów, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić wdrożenia także w większych podmiotach, w których problemy zabezpieczeń danych są o wiele bardziej złożone i wymagają nieco innego know how. Oferujemy rozwiązania optymalne, uwzględniające presję czasu, ograniczone środki oraz specyficzne możliwości. Co równie ważne, przeprowadzane przez nas wdrożenia RODO nie zaburzają rytmu pracy. Są przeprowadzane z uwzględnieniem ciągłości procesów produkcji i/lub obsługi.

Rekomendujemy rozwiązania, określamy konieczny czas oraz wskazujemy plan wdrożenia.

Wdrożenie procedur RODO zawsze poprzedzamy gruntownym audytem, pozwalającym określić mocne i słabe strony polityk ochrony danych. Podsumowujący je raport drobiazgowo wskazuje, które z praktyk są niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Rekomendując rozwiązania, określamy czas oraz wskazujemy optymalne środki potrzebne do ich wdrożenia. Audyt obejmuje pracowników każdego szczebla. Jest on przeprowadzany za pomocą wywiadów, obserwacji, analiz dokumentów, regulaminów oraz procedur. Także tych nieskodyfikowanych i nieformalnych. Audyt pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • czy dane są przekazywane w sposób bezpieczny,
  • czy ilość informacji zbieranych jest odpowiednia,
  • czy klauzule zgody i noty informacyjne są poprawne,
  • czy pracownicy znają prawo i stosują wewnętrzne procedury,
  • czy wdrożone rozwiązania są optymalne,
  • czy zabezpieczenia są efektywne.

Dostosowanie firmy do wymogów RODO?
Jesteśmy w tym ekspertami.

W efekcie tych działań dostosujemy Państwa firmę nie tylko do wymogów prawnych, ale pozytywnie wpłyniemy na polepszenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, systemów obiegu informacji, sposobów dokumentowania i archiwizowania danych.

W tym celu stworzymy reguły postępowania, napiszemy instrukcje i rekomendacje. Zapewnimy kompleksowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie wdrożenia. Przykładamy szczególną wagę, by nowe rozwiązania nie stały się krępującym gorsetem dla pracowników. Zawsze powinny one być praktycznym narzędziem pracy, pozytywnie wpływającym na rozwój, pozycję i wizerunek firmy.

Zapewnij firmie zgodność z wymogami prawnymi

Nie narażaj się na problemy wynikające z łamania przepisów w obszarze ochrony danych osobowych