Skuteczność. To nas interesuje.

Skuteczność jest podstawową miarą, jakiej nasi klienci używają do oceny naszej pracy. GO Consulting jest marką cenioną i polecaną. Osiągamy założone cele, a nasze działania przynoszą wymierne, policzalne zyski. Zmiany przez nas proponowane są odczuwalne w codziennym funkcjonowaniu firmy.

GO Consulting będąc kancelarią specjalistów – doświadczonych i wykwalifikowanych – jest w stanie proponować rozwiązania problemów krótko i długoterminowych. Naszymi oczami widzimy bieżącą i dalszą perspektywę sytuacji rynkowej. Minimalizując ryzyko prowadzenia działalności, jednocześnie przykładamy szczególne znaczenie do jasności i otwartości komunikacji z klientem.

Sprzedaż, ograniczanie ryzyka, obsługa prawna, zwiększanie rentowności.

Rozwiązania zwiększające konkurencyjność są dziś dostępne dla każdej firmy. Dysponujemy kadrą specjalistów, którzy stanowią nieocenione wsparcie dla naszych klientów – technologiczne, menadżerskie, sprzedażowe, strategiczne oraz prawne. Dzięki naszej elastycznej ofercie możesz skorzystać z doświadczeń ich wszystkich bez potrzeby wiązania się umową o pracę czy długofalowymi umowami.

Naszą kancelarię tworzą doświadczeni eksperci – kompetentni i zmotywowani do osiągania celów określonych przez klientów. Tworzymy stabilny, interdyscyplinarny zespół, który organizuje, usprawnia, podnosi wydajność najważniejszych elementów w przedsiębiorstwie.

O jakość naszych prac dba:

Łukasz Głowacki – magister inżynier fizyki technicznej Politechniki Poznańskiej, Dyplomowany analityk papierów wartościowych Instytutu Rozwoju Biznesu. Inspektor Ochrony Danych – WSB Warszawa pod przewodnictwem dr Macieja Kaweckiego. Posiada ponad 10 lat doświadczeń na stanowiskach managerskich wysokiego szczebla, prezes zarządu kilku spółek kapitałowych, biznes deweloper wysoko wycenianych projektów startup-owych. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca tematów związanych z: ochroną danych osobowych, funkcjonowaniem giełdy, procesów inwestycyjnych oraz sprzedażą i budową sieci sprzedaży.

Doświadczenia, które przyniosą korzyści.

Współpracę rozpoczynamy od spotkania informacyjnego, którego celem jest wstępne poznanie problemów i potrzeb. Kolejnym etapem jest znalezienie adekwatnych i skutecznych płaszczyzn współpracy. Mając określone cele i środki, przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest audyt bieżącej sytuacji. Po przygotowaniu „szytych na miarę” rozwiązań następuje ich wdrożenie. Bieżąca obsługa powdrożeniowa ma na celu utrzymanie wysokiej jakości zastosowanych rozwiązań oraz proponowanie dalej idących usprawnień.

Każdy wygrywa!

Jesteśmy elastyczni i mówimy językiem korzyści